Kwaliteit van leven met een huidaandoening

Evaluatie op kwaliteit van leven bij kinderen met een huidaandoening

       

Door wie

Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met het UMC Utrecht. Onderzoekers zijn:

  • Prof. Dr. Suzanne G.M.A. Pasmans, dermatoloog-immunoloog
  • Marleen van den Boogaard, medisch student UMC Utrecht, Maastricht UMC, Erasmus MC
  • Iris Linneman, student psychologie Rijksuniversiteit Groningen

Voor wie

Het onderzoek is bedoeld voor kinderen met een huidaandoening. Ook ouders en/of verzorgers kunnen deelnemen aan dit onderzoek.

Doel

Het hebben van een huidaandoening kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven. De uitkomsten moeten in kaart brengen in hoeverre het hebben van een huidaandoening psychische gevolgen heeft. Zowel voor de patiënt zelf als voor zijn of haar omgeving, in de meeste gevallen de ouders en/of verzorgers. 

Met de resultaten willen de onderzoekers de zorg voor deze kinderen met huidproblemen verbeteren.

Tijdsbestek

Het invullen van het onderzoek zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. 

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten worden gebruikt voor een publicatie in een dermatologie tijdschrift. Met deze uitkomsten hoopt het UMC Utrecht in kaart te brengen in hoeverre de kwaliteit van leven beïnvloed wordt door het hebben van een huidaandoening. De resultaten worden teruggekoppeld naar de zorg op de polikliniek, zodat daar meer aandacht gegeven kan worden aan deze klachten.

 

Start het onderzoek!